Photo of teacher

Mai Đức Duy

Senior Flutter / Flutter Trainer tại One Tech Stop Vientam, Senior Flutter tại VinID

Học vấn

Đại học Công nghệ, Thông tin - Đại học Đà Nẵng

Chuyên ngành: CNTT, Phần mềm, Hệ thống Thông tin
GPA: 3.0/4.0

Công tác

One Tech Stop Vietnam 03/2021 - Hiện Tại

  • Senior Flutter / Flutter Trainer

VinID - 1MG11/2020 - Hiện tại

  • Senior SE (Flutter)

Techmaster Vietnam03/2021 - Hiện Tại

  • Giảng viên Flutter

Noric Coder Center07/2020 - 10/2020

  • Giảng viên Flutter

Freelancer10/2019 - 10/2020

BeGroup10/2019 - 10/2020

  • Giảng viên Flutter

SenDo.Vn07/2019 - 10/2019

  • Senior Mobile Developer (Flutter)

SenDo.Vn08/2018 - 06/2019

  • Junior Mobile Developer (Flutter)