Photo of teacher

Bùi Hải Nam

Ngày sinh: 25/09/1992

Fulltime Techlead, Mobile Team Leader, Backend Developer Leader tại VPS

Học vấn

FPT Aptech

Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Chứng chỉ NIIT -Android Developer (05/2013 - 09/2013)

Chứng chỉ KarRox - karROX Certified Ethical Hacker (01/2013 - 04/2013)

Oracle Certified: SCJP, OCPJP

Java, JUnit, Kotlin

Dart, Flutter

Công tác

Công ty VCCORP 01/2015 - 2016

  • Full-time Android Developer at Department MySoha

GVN 01/03/2016 - 01/10/2018

  • Full-time Android Developer

MXH Giao Thông Quốc Gia 1/10/2017 - 24/05/2019

  • Android Team Leader

Công ty VMODEV 29/06/2020 - 28/02/2021

  • Full-time Development/Mentor

Công ty VPS 01/03/2021 - Hiện nay

  • Fulltime Techlead, Mobile Team Leader, Backend Developer Leader