Photo of teacher

Nguyễn Thế Toán

Mobile developer, Frontend, Backend, Databases, Server Management

Học vấn

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Chuyên ngành:Công nghệ thông tin, Kĩ sư phần mềm

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Mobile: IOS, Flutter.

Công tác

MSB Bank 04/2022 - Nay

  • Mobile Team Lead

FPT Software04/2021 - 04/2022

  • Senior Mobile Developer