Photo of teacher

Nguyễn Mạnh Toàn

Ngày sinh: 14/07/1995

Flutter Leader tại GAPO

Học vấn

ITPLUS ACADEMY

Học về lập trình web/mobile, thiết kế đồ hoạ cơ bản.

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Flutter,Android,Backend Developer,UI/UX

Java android/kotlin , odoo(python)

Jira , BitBucket,Agile/Scrum, OKRS

Release app ios + android

Công tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GAPO09/2021 - Hiện tại

  • Flutter Leader

CÔNG TY SOFTDREAMS 05/2019 - 09/2021

  • Mobile Leader

CÔNG TY GREENSOFT VIỆT NAM08/2018 - 05/2019

  • Android Leader

CÔNG TY TNHH IZISOLUTION 03/2017 - 08/2018

  • Android Developer, Python Developer

CÔNG TY SJSOFT VIỆT NAM 08/2015 - 03/2017

  • Android Developer, Unity Developer